Enkel project
Autismehuis
Uitwerking communicatieplan rondom realisatie eerste Autismehuis; aandragen creatieve ideeën; schrijven en redigeren diverse teksten; deelname beurs ten behoeve van fondsenwerving; gesprekspartner voor initiatiefnemers; adviseur rondom organisatie Autisme- huisgala, Hotels van Oranje.
Project Details
Categorieën
communicatie
Vaardigheden
organiseren | tekstschrijven | verbinden
Project url